Cuộc sống ở Nhật Bản

03

Th11'20

“Bik tut” trong [Thực tập kỹ năng]

 “Bik tut” trong Thực tập kỹ năng  Những điểm chính về chế độ thực tập kỹ năng ・Chiếm số lượng …

Đọc thêm

03

Th11'20

Những điểm chú ý về chế độ thực tập kỹ năng:

Những điểm chú ý về chế độ thực tập kỹ năng:      Mục đích ban đầu của chế độ …

Đọc thêm

03

Th11'20

Các loại tư cách lưu trú cư trú tại Nhật Bản

 Có những người không đáp ứng các yêu cầu về tư cách cư trú để làm công việc họ muốn …

Đọc thêm

03

Th11'20

 Kinh tế – Chính trị Nhật Bản

Chúng tôi xin tóm tắt kinh tế – chính trị Nhật Bản. Chính trị     Hiến pháp Nhật Bản …

Đọc thêm

03

Th11'20

Nhật Bản là một đất nước như thế nào!?

    Khi được hỏi cảm tưởng về Nhật Bản, nhiều bạn du học sinh, thực tập sinh người Việt …

Đọc thêm

03

Th11'20

Khẩn cấp – Thiên tai Nhật Bản

Liên lạc khi khẩn cấp 【Bị bệnh – bị thương nặng → Điện thoại số: 119】 Khi bạn đổ bệnh …

Đọc thêm