Làm việc tại Nhật Bản

03

Th11'20

“Bik tut” trong [Thực tập kỹ năng]

 “Bik tut” trong Thực tập kỹ năng  Những điểm chính về chế độ thực tập kỹ năng ・Chiếm số lượng …

Đọc thêm

03

Th11'20

Tư cách lưu trú khác (du học, hoạt động cụ thể, điều dưỡng, v.v.)

Tư cách lưu trú khác (du học, hoạt động cụ thể, điều dưỡng, v.v.) Du học, Gia đình lưu trú …

Đọc thêm

03

Th11'20

“Biết tuốt” về tư cách lưu trú “Kỹ thuật – Nhân văn xã hội – Nghiệp vụ quốc tế”

“Bik tut” về tư cách lưu trú “Kỹ thuật – Nhân văn xã hội – Nghiệp vụ quốc tế”   Tư …

Đọc thêm

03

Th11'20

“Biết tuốt” trong [Thực tập kỹ năng]

“Bik tut” trong Thực tập kỹ năng      Những người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản trong các …

Đọc thêm

03

Th11'20

03

Th11'20

Những điểm cần chú ý trong chế độ thực tập kỹ năng: [Lựa chọn công ty phái cử]

Có nhiều sự “May rủi” khi lựa chọn công ty phái cử, số tiền phí dịch vụ mà các bạn …

Đọc thêm