Level N5

Level N5

Trong chương trình N5, bạn sẽ tiếp cận được những mẫu câu, từ vựng cần thiết cho giao tiếp căn bản tiếng Nhật và học khoảng 120 chữ Kanji.

142 Học viên đăng ký

Bài giảng khóa học

Chủ đề Cơ thể
từ vựng cơ thể HỌC THỬ MIỄN PHÍ 01:00:00
Luyện tập từ vựng cơ thể HỌC THỬ MIỄN PHÍ 01:00:00
Luyện đọc từ vựng cơ thể 1 00:00:00
Luyện đọc từ vựng cơ thể 2 00:00:00
Chủ đề địa điểm
Từ vựng địa điểm HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện tập từ vựng địa điểm HỌC THỬ MIỄN PHÍ 01:00:00
Luyện đọc từ vựng địa điểm 1 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện đọc từ vựng địa điểm 2 00:00:00
Chủ đề đồ ăn
Từ vựng đồ ăn 00:00:00
Luyện tập từ vựng đồ ăn 00:00:00
Luyện đọc từ vựng đồ ăn 1 00:00:00
Luyện đọc từ vựng đồ ăn 2 00:00:00
Chủ đề gia đình
Từ vựng chủ đề gia đình của mình HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện tập từ vựng chủ đề gia đình của mình HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện đọc từ vựng chủ đề gia đình của mình 00:00:00
Từ vựng chủ đề gia đình người khác 00:00:00
Luyện tập từ vựng chủ đề gia đình người khác 00:00:00
Luyện đọc từ vựng chủ đề gia đình người khác 00:00:00
Chủ đề động vật
Từ vựng chủ đề động vật HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện tập từ vựng động vật hoang dã HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện đọc từ vựng động vật hoang dã 1 00:00:00
Luyện đọc từ vựng động vật hoang dã 2 00:00:00
 Từ vựng chủ đề động vật thường ngày HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện tập chủ đề động vật thường ngày HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện đọc chủ đề động vật thường ngày HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Chủ đề hoa quả
Từ vựng chủ đề hoa quả HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện tập từ vựng hoa quả HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện đọc từ vựng hoa quả 00:00:00
Chủ đề động từ
Từ vựng chủ đề động từ HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện tập từ vựng động từ HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện đọc từ vựng động từ 1 00:00:00
Luyện đọc từ vựng động từ 2 00:00:00
Chủ đề rau củ
Từ vựng chủ đề rau củ HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện tập từ vựng chủ đề rau củ HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện đọc từ vựng rau củ 1 00:00:00
Luyện đọc từ vựng rau củ 2 00:00:00
Chủ đề phương tiện giao thông
Từ vựng chủ đề phương tiện giao thông HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện tập từ vựng phương tiện giao thông 00:00:00
Luyện đọc từ vựng phương tiện giao thông 1 00:00:00
Luyện đọc từ vựng phương tiện giao thông 2 00:00:00
Chủ đề nghề nghiệp
Từ vựng chủ đề nghề nghiệp HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện tập từ vựng chủ đề nghề nghiệp HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện đọc từ vựng nghề nghiệp 1 00:00:00
Luyện đọc từ vựng nghề nghiệp 2 00:00:00
Chủ đề tâm trạng
Từ vựng chủ đề tâm trạng HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện tập từ vựng chủ đề tâm trạng HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện đọc từ vựng tâm trạng 1 00:00:00
Luyện đọc từ vựng tâm trạng 2 00:00:00
Chủ đề trạng thái 1
Từ vựng chỉ trạng thái 1 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện tập từ vựng chỉ trạng thái 1 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện đọc từ vựng chỉ trạng thái 1.1 00:00:00
Luyện đọc từ vựng chỉ trạng thái 1.2 00:00:00
Chủ đề trạng thái 2
Từ vựng chủ đề chỉ trạng thái 2 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện tập từ vựng chỉ trạng thái 2 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện đọc từ vựng chỉ trạng thái 2.1 00:00:00
Luyện đọc từ vựng chỉ trạng thái 2.2 00:00:00
Chủ đề hình dạng và màu sắc
Từ vựng chủ đề hình dạng và màu sắc HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện tập từ vựng chủ đề hình dạng và màu sắc HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện đọc từ vựng hình dạng 00:00:00
Luyện đọc từ vựng màu sắc 00:00:00
Chủ đề câu đơn
Từ vựng chủ đề câu đơn HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện tập từ vựng chủ đề câu đơn HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện đọc từ vựng câu đơn 1 00:00:00
Luyện đọc từ vựng câu đơn 2 00:00:00

Nhận xét

4

4
4 đánh giá
  • 5 Sao0
  • 4 Sao0
  • 3 Sao0
  • 2 Sao0
  • 1 Sao0

Chưa có đánh giá

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
  • HỌC THỬ MIỄN PHÍ
  • 8 Months

Khóa học khác